Micronitzadors

Rina-Jet Mill

Micronitzadors per energia fluïda

Modulars, compactes i d’alt rendiment.

La micronització, procés físic de reducció important del tamany de partícules d’un sòlid, permet la transformació de pols o grànuls en partícules microscòpiques aptes per a l’aplicació, productes per a suspensions farmacèutiques, pigmentació, coloració, inhalació, etc. 

L’absència en el Micronitzador RINA Jet de mitjans mecànics, assegura la puresa del producte tractat i el control sobre la distribució granulomètrica final. 

La micronització s’efectua per la percussió de partícules entre sí, mitjançant Jets convergents. Aquests micronitzadors permeten obtenir productes micronitzats amb partícules inferiors a 5-10 micres i curva granulomètrica (GAUSS) molt estreta al voltant del tamany mig. Les partícules estan en l’escala granulomètrica immediata superior a les nanopartícules. 

El tractament de productes abrasius, exigeix el recobriment del micronitzador amb materials especials anti-abrasius tal com l’alta alúmina, el carbur de silici, el carbur de tungstè, etc.

 

 

 

 

 

ModelsThroughput
(Dry product)
Kg/h


Up to
Compressed
air
m3/min
Working
pressure
Kg/cm2
Throughput
(Dry product)
lb/h


Up to
Compressed
air
m3/min
Working
pressure
Kg/cm2
M-0000,10,11120,25135174
M-2020,50,5412155141174
M-3032020101245130353174
M-4034040151290440530174
M-5041501502012330880706174
M-806300300401266026451413174